ERP – Enterprise Resource Planning

เป็นระบบจัดการองค์กรแบบองค์รวม สำหรับการจัดการทรัพยากรทั้งภายใน, ภายนอก รวมไปถึงทรัพย์สินที่จับต้องได้, ทรัพยากรด้านการเงิน, วัสดุ และบุคลากรขององค์กร ERP เป็นระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีเป้าหมายในการช่วยให้การส่งต่อข้อมูลของทุกฝ่ายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น โดยรวมถึงจัดการการเชื่อต่อข้อมูลกับภายนอกด้วย

ด้วยประสบการณ์การวางระบบ Open Source ERP มายาวนาน เราเชื่อว่าไม่มีระบบใดที่เหมาะกับทุกธุรกิจและทุกความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้โซลูชั่นที่เหมาะสมสิ่งที่เราทำคือคัดเลือกระบบ Open Source ERP ที่เหมาะที่สุดเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้าแต่ละประเภท และจากการศึกษา Open Source ERP ทุกตัวในตลาด เราได้เลือกเฟ้นซอฟท์แวร์ที่ดีที่สุดในตลาดเวลานี้นั่นคือ Odoo

Odoo comes out of the box with very simple options. If you need a simple ERP system help you manage your business, Odoo will look and feel comfortable. Odoo comes with 500+ modules to be expanded as you grow. It is the only piece of software your organization will need.

Features

Accounting & Financial Management
Document & Management
Analytic
Payroll Management
Customer & Supplier Portal
Service Management
Sales Management
Warehouse Management
Project Management
Purchase Management
Manufacturing Management
Human Resources
CRM
After-Sales Services
POS
Direct Marketing

Open Source ERP เหมาะกับธุรกิจของท่านหรือไม่

เป็นเวลานานที่ตลาดซอฟท์แวร์ ERP ถูกครอบงำโดย ERP ลิขสิทธิ์ราคาแพงอย่าง SAP, Oracle หรือถ้าสำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กอย่าง Dynamics ปัญหาใหญ่ที่เราได้ยินนอกจากเรื่องราคา (ซึ่งแน่นอนว่าเป็นหลักหลายล้าน ถึงหลายสิบล้าน) คือเรื่องความไม่เป็นอิสระ ทั้งอิสระในแง่การผูกขาดกับผู้ขาย อิสระในแง่การแก้ไขระบบให้เหมาะกับธุรกิจ และสิทธิขาดในการเป็นเจ้าของซอฟท์แวร์

จุดประสงค์ของบทความส่วนนึ้ก็เพื่อให้ความรู้กับองค์กรสมัยใหม่ขนาดกลางและเล็กที่ต้องการหาซอฟท์แวร์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพอย่าง ERP เราหวังว่าเนื้อหาส่วนนี้จะให้ความเข้าใจกับ Open Source ERP และความเหมาะสมในเชิงธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา

จุดเด่นของ Open Source ERP ที่เหนือกว่า Licensed ERP

จากประสบการณ์ที่เคยทำงานมาทั้ง Open Source ERP และ Licensed ERP เราพบว่า Open Source ERP ได้ถูกพัฒนามาถึงจุดที่พร้อมใช้งานและมีข้อได้เปรียบ Licensed ERP หลายประการ

  1. Open Source ERP ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องมาร่วม 10 ปี ปัจจุบันได้การยอมรับและใช้งานจากองค์กรจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ
  2. ไม่จำกัด License นั่นหมายถึงทุกคนในองค์กรสามารถใช้ระบบได้อย่างไม่จำกัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จุดนี้เป็นความได้เปรียบที่สำคัญมากสำหรับบริษัทขนาดกลางซึ่งมีความต้องการเพิ่มผู้ใช้งานอยู่เสมอ นี่เป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับซอฟท์แวร์ License ERP อย่าง SAP/Oracle/Dynamics (No Pay, No Gain)
  3. ซอร์ซโค้ดแบบเปิดช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น หลายๆคร้งในสถานการณ์จริงการอ่านโค้ดได้มีประโยชน์กับความเข้าใจในระบบอย่างมาก องค์กรสามารถแก้ไขหรือปรับแต่งระบบได้เองซึ่งในบางครั้งการแก้ไขเล็กน้อยอาจหมายถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
  4. รองรับโหลดการทำงานได้สูงอย่างไม่น่าเชื่อ Linux Server + Odoo / Adempiere + PostgreSQL รองรับการใช้งานของคน 100 คนพร้อมๆกันได้โดยที่ไม่ต้องปรับแต่งระบบอะไรมากและไม่มีค่าใช้จ่ายด้าน License (ในขณะที่ 100 concurrent users ใน Microsoft Dynamics AX ต้องเสียค่า license เพิ่ม 1 license / ปี ประมาณ 70,000 บาท และ SAP ประมาณ 150,000 บาท)
  5. ด้วยความเป็นระบบเปิด และใช้ Open Technology ทั้งหมดทำให้ง่ายกว่าหากต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบหลังบ้านอื่นๆเช่น BI, Document Management, หรือ middleware automation อื่นๆ (จากประสบการณ์ใของนวงการซอฟท์แวร์แบบปิดมาเป็นสิบปี การเชื่อต่อกับระบบอื่นเป็นเรื่องใหญ่และยุ่งยากมาก โดยเฉพาะหากต่อเชื่อกับระบบปิดด้วยกันเอง)
  6. รองรับการใช้งานชั้นสูงอย่าง Multi-Site, Multi-Org, Multi-Currency และ Multi-Languages สำหรับองค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีหลายหน่วยงานภายใน ความสามารถนี้สำคัญในการทำให้การออกรายงานระบบบัญชีข้ามหน่วยงาน การจัดการด้านการเงินและปิดบัญชี มีความสะดวกรวดเร็ว
  7. ซอฟท์แวร์ถือเป็นทรัพย์สินขององค์กรโดยถาวร เมื่อคุณเป็นเจ้าของโค้ดทั้งหมด เมื่อมีการพัฒนากระบวนการทำงานรอบๆตัวซอฟท์แวร์ มันเป็นทรัพทย์สินทางปัญญาวัดมูลค่าทางตัวเงินได้ (โดยเฉพาะหากมีการถ่ายโอนหรือขายธุรกิจ)

ข้อได้เปรียบด้านราคา

ราคาถือเป็นจุดเด่นอีกข้อของการสร้างระบบ ERP ด้วย Open Source โดยเราสามารถตัดค่าใช้จ่ายจาก License ทิ้งได้ทั้งหมด

เมื่อเทียบกับ Licensed ERP ระดับเดียวกันอย่าง Microsoft Dynamic โปรเจคระดับเริ่มต้น (user license < 10) จะมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยถูกกว่าประมาณ 50% โดยความต่างของราคาจะมากขึ้นเรื่อยๆหากจำนวน user license เพิ่มขึ้น

หากเปรียบ Open Source ERP กับ Tier 1 ERP (SAP/Oracle)

ความสามารถในเชิง Business Functionality ของ Open Source ERP อาจไม่เทียบเท่า Tier 1 ERP อย่าง SAP หรือ Oracle แต่เราพบว่า Open Source ERP มีความสามารถพื้นฐานทั้งหมดที่ ERP ดีๆพึงมี (โดยไม่มีค่า License) เราอาจอุปมาอุปไมยได้ดังนี้

  • หากเปรียบเทียบ SAP/Oracle เหมือนกับเสื่อขนาด 10×10 ตารางเมตรที่อยู่ในห้องขนาด 10×10 ตารางเมตร คลอบคลุมทุกๆมุมของห้อง ทั้งในแง่ Business Functionality, Market Visibility และ Reporting
  • Open Source ERP น่าจะเปรียบได้กับพื้นที่การใช้งานส่วนใหญ่ของเสื่อ ที่อาจอยู่ที่ 9×9 ตารางเมตรมากกว่าหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับประเภทของเสื่อ หรืออีกนัยคือ 80% ของการใช้งานส่วนใหญ่ อาจขาดบาง Functionality, Reports คำถามอยู๋ที่ว่า ส่วนที่ Open Source ERP ทำงานได้รองรับธุรกิจของคุณหรือไม่

สิ่งที่อาจมาทดแทนกับความสามารถบางส่วนที่ขาดหายไปก็คือความสามารถในการปรับแต่งระบบได้ง่ายกว่า มากกว่าและลึกกว่า

ในเชิง Technology เราพบว่า Open Source ERP กลับมีความก้าวหน้ามากกว่าในหลายๆด้าน ด้วยความเป็น Open Source ซึ่งถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมักใช้ Open Technology ที่ดีที่สุดในขณะนั้น

ธุรกิจขนาดใดเหมาะกับ Open Source ERP

เราพบว่าธุรกิจขนาดเล็กบนถึงกลาง (100M Baht – 1,000M Baht) ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงมักได้ประโยชน์สูสุดจากซอฟท์แวร์ประเภทนี้ เหตุผลคือธุรกิจกลุ่มนี้จะมีแผนก IT หรือพนักงานที่มีความรู้ในในการเรียนรู้และได้รับประโยชน์จากข้อดีของ Open Source เราพบว่าการปรับแต่งระบบเล็กน้อยได้อย่างอิสระสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้อย่างมาก

สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และสามารถจ่ายเงิน 10 – 100 ล้านบาทสำหรับระบบ ERP ได้โดยไม่มีปัญหา และคิดว่าจะไม่มีปัญหาในอนาคตกับค่า License ที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย เราคิดว่า SAP/Oracle หรือ Dynamics ก็เป็นคำตอบที่ดี

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและไม่มีผู้มีความรู้ด้าน IT  ซอฟท์แวร์ ERP อาจไม่เหมาะสมซะทีเดียว เพราะ ERP เน้นที่ความถูกต้องของกระบวนการ มากกว่าความคล่องตัวของธุรกิจ หลายครั้งที่เราพบว่า ซอฟท์แวร์บัญชีของไทยที่มีอยู่มากมายในท้องตลาดก็อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า