Posts

การบริหารธุรกิจ คืออะไร

จากความเดิมตอน ซอฟแวร์ ERP มีไว้ทำอะไร กล่าวถึง นิยามของ ERP ไว้ว่า

ถ้าจะให้นิยาม ERP แบบเรียบง่ายที่สุดคือ  ซอฟท์แวร์ที่สร้างแนวทางบริหารจัดการธุรกิจ วางกรอบขั้นตอนธุรกิจที่มาตรฐาน ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่  HR, Sales, Purchase, Stock, Manufactoring และอื่นๆ เท่าที่ธุรกิจมาตรฐานจะมีได้ เรียกได้ว่า คลอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบ

นิยามนี้ พาเรากลับมาที่จุดเริ่มต้น ให้ลองหาคำอธิบายว่า  แล้ว การบริหารธุรกิจ ที่ว่าเนี่ย คืออะไร คนเป็นนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ เขาต้องทำอะไรกันบ้าง แต่ละอย่างที่ทำ นั้นทำไปเพื่ออะไร

หากจะสรุปว่า การทำธุรกิจ คือ การทำเงิน ทำกำไร ก็รู้สึกจะกำปั้นทุบดินจนเกินไป เพราะหากมองให้ลึกลงไป ถึงเหตุที่ทำให้มีธุรกิจใดๆ เกิดขึ้นมาบนโลก ก็อาจพูดได้ว่า เพราะมนุษย์ ไม่สามารถอยู่รอดได้เพียงลำพัง และทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง การเกื้อกูลแลกเปลี่ยนเพื่อตอบโจทย์กันและกันจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอด การนำข้าวมาแลกเกลือ หรือนำเงินไปแลกกับการบริการ ก็จัดได้ว่าเป็นธุรกิจทั้งคู่ เพียงแต่ว่า ในโลกของทุนนิยมนั้น ตัวกลางที่ตกลงใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือบริการใดๆ ก็คือเงินนั่นเอง (currencies)

นักธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการใดๆ ก็เป็นเพียงผู้ที่มองเห็น ว่าใครบางกลุ่ม(customer target) ยังขาดอะไรบางอย่างที่ต้องการการเติมเต็ม(มี demand) จึงเสนอตัวเข้ามาเติมเต็มความต้องการนั้น (supply หรือ fill gaps) โดยตั้งสนนราคาค่าตอบแทนไว้แลกเปลี่ยน

และแน่นอนว่าสิ่งที่เจ้าของธุรกิจ สร้างหรือหามาเติมเต็มความต้องการลูกค้านั้น ก็ไม่ได้มาจากการหยิบฉวยหรือเสกจากอากาศมาได้ หากแต่จะก็ต้องมีการลงทุน ลงเวลา ลงแรง เรียนรู้ผิดถูก ทำซ้ำ ทำใหม่ เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีพอที่ลูกค้าจะจ่าย และให้เกิดผลกำไรที่งอกเงย และขั้นตอนระหว่างทางเหล่านี้ล่ะ ที่เป็นกิจกรรม หรือกระบวนการอะไรต่อมิอะไร ที่เจ้าของธุรกิจต้องทำต่อเนื่องกันไป และส่ิงที่ต้องทดไว้ในใจตลอดคือการควบคุมและออกแบบให้ ต้นทุน ทรัพยากร อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ศักยภาพคนทำงาน เวลา และคุณภาพ ผสมผสานกันให้ลงตัว ราบรื่น และก่อกำไรได้สูงที่สุด

Screen Shot 2559-01-31 at 8.24.53 PM