Entries by Panjarat Kittiamornchote

Kick Off ระบบ Odoo ERP กับสวทช.

เปิดรับความท้าทายใหม่อีกครั้ง กับการ Implement ระบบใหม่ให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ปรับกลยุทธมาในแนวทาง OpenSource และเลือก Odoo มาใช้เป็น ERP หลักๆในองค์กร และเมื่อวันที่ 11 ที่ผ่านมาก็เป็น วัน Kick Off Project อย่างเป็นทางการ