Slide background

Powerful ERP Solution

Agile Implementation

Slide background

Grow Sales and Build Customer Relations

Connect all your processes in a single platform

Run Operations and Boost Productivity

Empower Human Resources

Organize Marketing Activities

Slide background

Next Generation ERP Software

100% Open Source

No license cost, only quality services

ECOSOFT

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟท์แวร์ ERP พร้อมให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจและการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยระบบ Odoo Open ERP

  • หากคุณยังจัดการกับธุรกิจด้วย Spreadsheet หรือใช้ซอฟท์แวร์หลายตัวทับซ้อนกัน
  • ขาดความต่อเนื่องในกระบวนการทำงาน เสียเวลากับการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน
  • ขาดข้อมูลที่รอบด้านเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
  • เบื่อหน่ายกับระบบซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ราคาแพง แต่ใช้งานไม่คุ้มค่า

Odoo OPEN SOURCE ERP ได้พัฒนามาถึงจุดที่เป็นซอฟท์แวร์ธุรกิจ ครบวงจรสามารถช่วยองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และด้วยเทคโนโลยีและแนวทาง OPEN SOURCE องค์กรจะได้เปรียบสูงสุดเพราะสามารถควบคุมได้ทั้งกระบวนการการทำงาน เทคโนโลยี และงบประมาณ

Ecosoft – Your ERP Partner

Vertical Industries

เราพร้อมตอบโจทย์ความหลากหลายในการดำเนินธุรกิจสำหรับทุกประเภทอุตสาหกรรม และ Module เพิ่มเติมต่างๆ ที่ยังตอบโจทย์ความหลากหลายและแตกต่างของ Business Process ยกตัวอย่าง เช่น

  • Reorder Point, Safety Stock เพื่อการบริหาร Stock สินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่ทำให้ธุรกิจต้องจมเงินไปกับการจัดเก็บ Stock ที่เกินจำเป็น ซึ่งใช้ได้กับทั้งธุรกิจ Trading ซื้อมาขายไป หรือการผลิต ประเภท Make-to-Stock (MTS)
  • การผลิตแบบ Make-to-Order (MTO) ความสำคัญอยู่ที่การบริหาร by Order ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนกระทั่งรับชำระเงิน และต้นทุน-กำไรแต่ละ Order
  • รูปแบบการออกใบแจ้งหนี้ที่หลากหลาย เช่น การแบ่งเก็บเป็นงวดๆ ทั้งที่แบบไม่มี/มีเงินรับล่วงหน้า เงินมัดจำ และแบบต้องทยอยหักคืนในแต่งวด

Our Approach

ปัญหาของ Implementor หรือผู้วางระบบซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่คือไม่เข้าใจภาษาธุรกิจ ทั้งที่หัวใจของ ERP คือ กระบวนการการทำงานของธุรกิจไม่ใช่ซอฟต์แวร์

Ecosoft เข้าใจในจุดนี้ดี เราสื่อสารกับลูกค้าด้วยภาษาของผู้ใช้งาน การทำงานของเราเน้นไปที่ความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้าเป็นสำคัญ เมื่อรวมกับความเข้าใจในซอฟต์แวร์ที่มีอย่างเต็มเปี่ยม เราจึงจะสามารถส่งมอบโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจได้จริง

เพราะเราเข้าใจว่า Sofware Project ไม่สามารถจำกัดความต้องการให้ตายตัวได้ เราจึงบริหารโปรเจกต์ ด้วยหลักการของ Agile เน้นความยึดหยุ่นและผลลัพธ์มากกว่าข้อตกลงบนกระดาษ

Understanding your business is the key

Our Solutions

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในวงการธุรกิจและซอฟต์แวร์ เราเลือกสรร Open source ERP ที่ดีที่สุด ให้เป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมในการตอบโจทย์ทางธุรกิจเพื่อความสำเร็จในการวางระบบให้แก่ลูกค้าของเรา

  • Odoo: An agile ERP, so much feature, so easy to use.
We have chosen to you the best open source ERP and BI in the market

Training

เราให้บริการการอบรมทั้งในส่วน Functional (Business) และ Programming (Developer) ตั้งแต่การใช้งานทั่วไป การใช้งานชั้นสูง การปรับแต่งระบบและแก้ไขโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับลูกค้าที่ต้องการศึกษาและใช้งานได้ด้วยตัวเอง

  • ERP Coaching: Learning, Configuring and walking through business process with Odoo open source ERP
  • Technology Transfer: Help your high-potential employees become top-performing ERP engineers
Checkout our latest training program

Call Us Now!

+66(6) 1 860 1994 +66(8) 1 841 7480

customers3

The National Science and Technology Development Agency (NSTDA) was established in 1991. NSTDA’s Principal mandate is to conduct and support research, development, and engineering, to provide technology transfer, and to develop manpower and S&T infrastructure for the country. Software with good capabilities and solid framework is required in order to serve complex requirement of our mandate. Ecosoft is working with us on Odoo since the beginning, from software selection, to implementation and human resource development. Odoo has became one significant part of NSTDA IT Infrastructure.

Warunee LeelatanawitVice President, ICT - NSTDANSTDA

We used service of Ecosoft to implement Odoo for whole process. The modules are all including Sale, Purchase, Manufacturing, Warehouse and inventory, Finance and accounting and additional installation. We started go live since January 2014. System runs smoothly. Although there were some minor defects which is normal for implementing a software system. They addressed issues professionally and promptly and never affected our business operation. The team are very knowledgeable in Odoo.

They can even customize it to match our process requirement which is absolutely complicated as our panels always have to be customized every project. My only suggestion is top management who know overall picture of the business should get involve in  gathering process requirements and system designing stage in order to ensure things are proceeding rightly and fast. I would say if you look for some one to implement Odoo, they’re the right choice.

Somboon ThunyavanDirectorSquare Panel Systems
mysales launch_5316.

ภาพบรรยากาศจากงานขอบคุณผู้ใช้งาน โมดูล Sales ของ สวทช.

/
นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่น่าจดจำ สำหรับอีโคซอฟต์ กับการ Implement โมดูล Sales ให้กับหน่วยงานสำคัญของประเทศอย่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
mysales launch_5316.

OpenERP เปลี่ยนเป็น "Odoo"

จากความพิเศษของ OpenERP ที่ไม่ต้องการจำกัดตัวเองเฉพาะกับความเป็น ERP และหลังจากที่ได้ออกโมดูลใหม่ CMS, eCommerce และ Business Intelligence ก็ถึงเวลาที่ OpenERP เปลี่ยนจากแค่ ERP เป็น Suites of Business Applications และเปลี่ยนชื่อจาก OpenERP เป็น "Odoo" เพื่อปิดข้อจำกัดเดิมๆ
mysales launch_5316.

อีโคซอฟต์ได้รับเชิญให้บรรยายเรื่อง ERP และ Open Source

วันที่ 1 พฤษภาคม 2014 บริษัทอีโคซอฟต์ได้รับเชิญจากสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบคลากรอาชีวศึกษาให้บรรยายเรื่อง ERP และ Open Source ให้กับชมรมครูวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 คนจากวิทยาลัยอาชีวะทั่วประเทศ
mysales launch_5316.

Ecosoft Annual Giving Day 2012

30 December 2012 – Ecosoft, together with Raja Cycle and Migrant Education Coordination Center (under Tak Education Area 2) organize the annual giving day 2012.
mysales launch_5316.

ทีม ecosoft เข้าร่วม ADempiere World Conference 2011 @ กรุงเบอร์ลิน, ประเทศเยอรมัน

การประชุมประจำปี ADempiere World Conference 2011 ได้จัดขึ้นที่กรุงเบอร์ลิน การประชุมนี้เป็นการประชุมนานาชาติซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักพัฒนา ผู้ใช้งานและบริษัทที่ทำงานกับ ADempiere ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันประสพการณ์ ในปีนี้ ทางบริษัท ecosoft ได้เข้าร่วมงานในฐานะผู้บรรยายแลกเปลี่ยนประสพการณ์ในการพัฒนาและวางระบบ ADempiere ในประทศไทย

Ecosoft Odoo Experience