Slide background

Powerful ERP Solution

Agile Implementation

Slide background

Grow Sales and Build Customer Relations

Connect all your processes in a single platform

Run Operations and Boost Productivity

Empower Human Resources

Organize Marketing Activities

Slide background

Next Generation ERP Software

100% Open Source

No license cost, only quality services

ECOSOFT

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟท์แวร์ ERP พร้อมให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจและการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยระบบ Odoo Open ERP

  • หากคุณยังจัดการกับธุรกิจด้วย Spreadsheet หรือใช้ซอฟท์แวร์หลายตัวทับซ้อนกัน
  • ขาดความต่อเนื่องในกระบวนการทำงาน เสียเวลากับการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน
  • ขาดข้อมูลที่รอบด้านเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
  • เบื่อหน่ายกับระบบซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ราคาแพง แต่ใช้งานไม่คุ้มค่า

Odoo OPEN SOURCE ERP ได้พัฒนามาถึงจุดที่เป็นซอฟท์แวร์ธุรกิจ ครบวงจรสามารถช่วยองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และด้วยเทคโนโลยีและแนวทาง OPEN SOURCE องค์กรจะได้เปรียบสูงสุดเพราะสามารถควบคุมได้ทั้งกระบวนการการทำงาน เทคโนโลยี และงบประมาณ

Ecosoft – Your ERP Partner

Vertical Industries

เราพร้อมตอบโจทย์ความหลากหลายในการดำเนินธุรกิจสำหรับทุกประเภทอุตสาหกรรม และ Module เพิ่มเติมต่างๆ ที่ยังตอบโจทย์ความหลากหลายและแตกต่างของ Business Process ยกตัวอย่าง เช่น

  • Reorder Point, Safety Stock เพื่อการบริหาร Stock สินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่ทำให้ธุรกิจต้องจมเงินไปกับการจัดเก็บ Stock ที่เกินจำเป็น ซึ่งใช้ได้กับทั้งธุรกิจ Trading ซื้อมาขายไป หรือการผลิต ประเภท Make-to-Stock (MTS)
  • การผลิตแบบ Make-to-Order (MTO) ความสำคัญอยู่ที่การบริหาร by Order ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนกระทั่งรับชำระเงิน และต้นทุน-กำไรแต่ละ Order
  • รูปแบบการออกใบแจ้งหนี้ที่หลากหลาย เช่น การแบ่งเก็บเป็นงวดๆ ทั้งที่แบบไม่มี/มีเงินรับล่วงหน้า เงินมัดจำ และแบบต้องทยอยหักคืนในแต่งวด

Our Approach

ปัญหาของ Implementor หรือผู้วางระบบซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่คือไม่เข้าใจภาษาธุรกิจ ทั้งที่หัวใจของ ERP คือ กระบวนการการทำงานของธุรกิจไม่ใช่ซอฟต์แวร์

Ecosoft เข้าใจในจุดนี้ดี เราสื่อสารกับลูกค้าด้วยภาษาของผู้ใช้งาน การทำงานของเราเน้นไปที่ความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้าเป็นสำคัญ เมื่อรวมกับความเข้าใจในซอฟต์แวร์ที่มีอย่างเต็มเปี่ยม เราจึงจะสามารถส่งมอบโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจได้จริง

เพราะเราเข้าใจว่า Sofware Project ไม่สามารถจำกัดความต้องการให้ตายตัวได้ เราจึงบริหารโปรเจกต์ ด้วยหลักการของ Agile เน้นความยึดหยุ่นและผลลัพธ์มากกว่าข้อตกลงบนกระดาษ

Understanding your business is the key

Our Solutions

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในวงการธุรกิจและซอฟต์แวร์ เราเลือกสรร Open source ERP ที่ดีที่สุด ให้เป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมในการตอบโจทย์ทางธุรกิจเพื่อความสำเร็จในการวางระบบให้แก่ลูกค้าของเรา

  • Odoo: An agile ERP, so much feature, so easy to use.
We have chosen to you the best open source ERP and BI in the market

Training

เราให้บริการการอบรมทั้งในส่วน Functional (Business) และ Programming (Developer) ตั้งแต่การใช้งานทั่วไป การใช้งานชั้นสูง การปรับแต่งระบบและแก้ไขโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับลูกค้าที่ต้องการศึกษาและใช้งานได้ด้วยตัวเอง

  • ERP Coaching: Learning, Configuring and walking through business process with Odoo open source ERP
  • Technology Transfer: Help your high-potential employees become top-performing ERP engineers
Checkout our latest training program

References

customers

The National Science and Technology Development Agency (NSTDA) was established in 1991. NSTDA’s Principal mandate is to conduct and support research, development, and engineering, to provide technology transfer, and to develop manpower and S&T infrastructure for the country. Software with good capabilities and solid framework is required in order to serve complex requirement of our mandate. Ecosoft is working with us on Odoo since the beginning, from software selection, to implementation and human resource development. Odoo has became one significant part of NSTDA IT Infrastructure.

Warunee LeelatanawitVice President, ICT - NSTDANSTDA

We used service of Ecosoft to implement Odoo for whole process. The modules are all including Sale, Purchase, Manufacturing, Warehouse and inventory, Finance and accounting and additional installation. We started go live since January 2014. System runs smoothly. Although there were some minor defects which is normal for implementing a software system. They addressed issues professionally and promptly and never affected our business operation. The team are very knowledgeable in Odoo.

They can even customize it to match our process requirement which is absolutely complicated as our panels always have to be customized every project. My only suggestion is top management who know overall picture of the business should get involve in  gathering process requirements and system designing stage in order to ensure things are proceeding rightly and fast. I would say if you look for some one to implement Odoo, they’re the right choice.

Somboon ThunyavanDirectorSquare Panel Systems
mysales launch_5316.

ภาพบรรยากาศจากงานขอบคุณผู้ใช้งาน โมดูล Sales ของ สวทช.

/
นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่น่าจดจำ สำหรับอีโคซอฟต์ กับการ Implement โมดูล Sales ให้กับหน่วยงานสำคัญของประเทศอย่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
mysales launch_5316.

OpenERP เปลี่ยนเป็น "Odoo"

จากความพิเศษของ OpenERP ที่ไม่ต้องการจำกัดตัวเองเฉพาะกับความเป็น ERP และหลังจากที่ได้ออกโมดูลใหม่ CMS, eCommerce และ Business Intelligence ก็ถึงเวลาที่ OpenERP เปลี่ยนจากแค่ ERP เป็น Suites of Business Applications และเปลี่ยนชื่อจาก OpenERP เป็น "Odoo" เพื่อปิดข้อจำกัดเดิมๆ
mysales launch_5316.

อีโคซอฟต์ได้รับเชิญให้บรรยายเรื่อง ERP และ Open Source

วันที่ 1 พฤษภาคม 2014 บริษัทอีโคซอฟต์ได้รับเชิญจากสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบคลากรอาชีวศึกษาให้บรรยายเรื่อง ERP และ Open Source ให้กับชมรมครูวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 คนจากวิทยาลัยอาชีวะทั่วประเทศ
mysales launch_5316.

Ecosoft Annual Giving Day 2012

30 December 2012 – Ecosoft, together with Raja Cycle and Migrant Education Coordination Center (under Tak Education Area 2) organize the annual giving day 2012.
mysales launch_5316.

ทีม ecosoft เข้าร่วม ADempiere World Conference 2011 @ กรุงเบอร์ลิน, ประเทศเยอรมัน

การประชุมประจำปี ADempiere World Conference 2011 ได้จัดขึ้นที่กรุงเบอร์ลิน การประชุมนี้เป็นการประชุมนานาชาติซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักพัฒนา ผู้ใช้งานและบริษัทที่ทำงานกับ ADempiere ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันประสพการณ์ ในปีนี้ ทางบริษัท ecosoft ได้เข้าร่วมงานในฐานะผู้บรรยายแลกเปลี่ยนประสพการณ์ในการพัฒนาและวางระบบ ADempiere ในประทศไทย
crm2

ระบบ CRM ของ Odoo ช่วยองค์กรคุณได้อย่างไร

คุณอาจเคยได้ยินว่าบริษัทใหญ่ๆใช้ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่เรียกย่อๆว่า CRM วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า CRM ของ Odoo สามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management, เป็นคำมาตรฐานสำหรับระบบจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดของคุณในที่เดียว ข้อมูลจะได้รับการปรับปรุงและใช้ร่วมกันกับทีมงานทั้งหมด สมาชิกทุกคนจะสามารถเห็นสถานะของการสื่อสารกับลูกค้าที่ผ่านมา หรือเรียกได้ว่า CRM จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงประวัติการโต้ตอบของลูกค้าที่สมบูรณ์ CRM สามารถให้รายงานแบบทันทีในด้านต่างๆของธุรกิจของคุณ หากคุณมีจัดการ CRM ได้อย่างสมบูรณ์คุณจะสามารถคาดการณ์และวางแผนสำหรับอนาคต CRM นอกจากจะเป็นเครื่องช่วยในการเข้าถึงลูกค้าในอนาคต ก็ยังจะช่วยบอกสิ่งที่ผิดพลาดไปหากการขายไม่ประสบความสำเร็จ CRM ที่ดีจะเชื่อมต่อกับปฏิทินและสมุดบันทึกของคุณ เชื่อโยมเหตุการณ์สำคัญหรืองานกับลูกค้า
crm2

Complex Sales Commission

Commission is something seem easy, yet never easy. What make it difficult is not the calculation method itself, but more into how and when the readily calculated commission can be released too sales people. For example, some company may says, OK, we have SO we have Invoice, commission is calculated, but to release it, the invoice must has been paid first. Some says, not enough, the money must be in the bank too. Some says, need the be paid on time and the selling price must not too low, etc...and guess what, it could be more complex than this especially when deal with SMEs.
crm2

Possible fix for login error

In some case, you may found a weird Access Denied (Document type: Users, Operation: read) after deep system upgrade. While checking the setting for that user, it seem all correct. Here is the fix.
crm2

OpenERP - Thai Withholding Tax

ithholding Tax is a required feature if you do business in Thailand (and as I know in many other part of the world), yet I found it not available in many standard ERP packages. Ecosoft has developed an extension to accounting module which will make it comply with Thai Withholding Tax rule and is now freely available at http://apps.openerp.com (search for account_thai_wht).
crm2

Multi-Supplier Purchase Requisitions

One problem about existing PR module of OpenERP is that, it is too simple and in most case does not enough for real life business. Standard PR allow user to select only 1 supplier per creation of the purchase quotation. Ecosoft has developed a new extension to PR module which will make it more flexible and easy to use and is now freely available at http://apps.openerp.com (search for purchase_requisition_multi_supplier).
crm2

Schedule Backup and Restore Database with contrab_config

Backup and Restore Database with ease, contrab_config is the new module developed by Ecosoft and is now freely available at http://apps.openerp.com (search for contrab_config). The difference between this schedule backup addons and others is that, this addon will write a crontab scheduler to run at OS level. This can ensure that, no matter OpenERP server is running or not, the backup and restore process still works!
crm2

Reset Document Sequence for new year

Documents such as invoice, accounting vouchers required number series based on the financial years, it start with 1 every first day of the new fiscal year. For example, 2013, you run to number INV/2013/0986. On the new year, you may want it to reset to INV/2014/0001.
crm2

Build Ad-Hoc Reports in SpagoBI

Ad-hoc report of SpagoBI is powerful yet easy to create. In fact, it is the best ad-hoc reporting tools among free and open source BI solutions to date. Ad-hoc report is report that user can create by themselves without touching any code. The hardest part would be to get the SQL that retrieve data from database. The rest will be drag and drop kind of action to create various kind of reports, e.g., List Report, Crosstab Report, Pie Chart, Bar Chart, etc.
crm2

ROI of Open Source ERP

การทำ Software Selection เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ERP เป็นซอฟท์แวร์ทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน แต่ละธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มักมีความต้องการเฉพาะตัวและเหมาะสมกับ ERP แตกต่างกันไป ROI หรือ Return of Investment ก็เป็นส่วนสำคัญที่ต้องนำมาพิจรณาเพื่อหาความเหมาะสมในการลงทุน
crm2

Avoiding Infinite OnChange Loop

OnChange loop happens when 2 fields with onchange() method which return result with some decimal point residue to another field, which trigger another call and another call.
crm2

Setup Custom Account Combination using User List

Accounting Dimension is a powerful tool for analytic accounting. Out of the box, ADempiere has provided many Accounting Dimensions, i.e., Sales Region, Product, Partner, Campaign, Project, etc. This article discuss on its configuration.
crm2

ADempiere Integration With Alfresco

Adempiere already have 2 options for saving attachment files. 1) Save as binary in database 2) Save in file server. This plugin will provide the third option 3) Save to ECM (CMIS)
crm2

A Step by Step Guide to Data Migration with Talend ETL

In ERP Implementation, one of the major activity is Data Migration. This task is undoubtedly, tedious and time consuming, yet very important one. Talend has been used for ADempiere with ability to call ADempiere API. And in this article, I will try to help explaining how to use Talend with Adempiere in a bit more detail.
crm2

How to create a complete new module in ADempiere

In this tutorial, we will be using a real usable yet simple module that I developed from a requirement of ADempiere ERP Project in Thailand. I will walk you through techniques needed to build a new module. And along the way, I will be referring to the more completed source of documentation. As such, it is highly recommended that the reader dig into each of the technique and try to understand them along with the tutorial.
crm2

A Step by Step Guide to Replication

This page is based on the attempt to make sense of ADempiere Replication module of the author. It will be illustrated as a step by step guide for the reader to have the FEEL of how to setup a simple Replication case between a SOURCE and the TARGET machine.
crm2

ADempiere - Thai Withholding Tax

This enhancement is made as the extension to the existing withholding tax functionality by Colombia Localisation Withholding Tax to EXTEND the need about Partial Withholding [1] [2], as well as create a few reports for tax filings (Thai) in order to answer the Withholding Tax needs in Thailand.
crm2

A Step by Step Guide to Libero Manufacturing

This page is based on the attempt to make sense of ADempiere Libero Manufacturing module of the author. It will be illustrated as a step by step guide for the reader to have the FEEL of what Libero Manufacturing can do and how to do it. All the cases here, I am referring to the Libero Manufacturing Work Shop conducted by Victor Perez some time back in 2009.