· documentation · 1 min read

ทำความรู้จัก Product Kit Helper

Addons ที่พัฒนาโดย Ecosoft ตัวช่วยให้การจัดส่งสินค้าแบบเป็นชุด ง่ายมากขึ้น!

Addons ที่พัฒนาโดย Ecosoft ตัวช่วยให้การจัดส่งสินค้าแบบเป็นชุด ง่ายมากขึ้น!

Source Code: https://github.com/ecosoft-odoo/stock-logistics-workflow/tree/12.0-add-stock_picking_product_kit_helper/stock_picking_product_kit_helper

การขายของเป็นชุด Kit ใน Odoo โดยปกติมาตรฐานเราสามารถจัดการได้ด้วยการใช้ BOM Kit โดยการผูกชื่อสินค้าในการขาย และตัวสินค้าตัวย่อยที่ต้องการส่งจริง

ยกตัวอย่างเช่น 1 ชุดโต๊ะกินข้าว ประกอบไปด้วย 1 โต๊ะ + 4 เก้าอี้ ในการเปิด Sales Order ให้เลือกสินค้าเป็น ชุดโต๊ะกินข้าวได้โดยไม่ต้องบอกรายละเอียด ตอนส่งของระบบจะออก Delivery Order เป็นชื่อสินค้าย่อยที่ต้องการส่ง คือ 1 โต๊ะ + 4 เก้าอี้ หลังจากนั้นในการออก Invoice ก็จะกลับมาเป็น 1 ชุดโต๊ะกินข้าวเหมือนกับ Sales Order

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการสร้าง BOM สำหรับ ชุดโต๊ะกินข้าว โดยกำหนดให้ BOM เป็นแบบ Kit ตามรูป

-> คำถามคือ ถ้าหากมีการส่งของแบบบางส่วน ผู้ทำงานต้องทำอย่างไร? เช่น ชุดโต๊ะ 10 ชุด ในใบส่งของจะแตกสินค้าให้เป็น โต๊ะ 10 ตัว และเก้าอี้ 40 ตัว โดยงวดแรกต้องการส่ง 4 ชุดก่อน

-> คำตอบคือ ถ้าตาม Odoo มาตรฐาน ผู้ทำงานต้องคำนวณเองว่า ชุดโต๊ะ 4 ชุด จะประกอบไปด้วยโต๊ะ 4 ตัวและเก้าอี้ 16 ตัว ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการส่งบางส่วน การทำงานจะเริ่มมีความซับซ้อนสำหรับผู้ทำงาน

กรณีนี้เป็นแค่กรณีง่ายๆ แต่หากมีการสั่งของมากกว่านี้ สินค้าส่วนประกอบซับซ้อนกว่านี้ หรือสั่งทั้งแบบเป็นชุด และสั่งสินค้าย่อยแยกต่างหากด้วย จะมีความลำบากมากสำหรับคนทำงาน

จากที่ได้เห็นปัญหานี้ของลูกค้า เราจึงได้พัฒนาโมดูล stock_picking_product_kit_helper มาเพื่อช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นโดยไม่ได้เปลี่ยนวิธีการทำงานภายในของ Odoo

v

โดยหลังจากติดตั้งโมดูลแล้ว ในหน้าต่าง Delivery Order จะมี tab ใหม่ชื่อว่า Product Kit Helper ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ตัวอย่างการทำงานมีดังต่อไปนี้

  1. Sales Order สั่งสินค้า 10 ชุด

  1. Delivery Order แตกเป็นสินค้าย่อยตาม BOM Kit และเนื่องจากมี Product Kit ระบบจะแสดง tab Product Kit Helper ให้เห็น

  1. กด Show Product Kit -> ใส่จำนวน Product Kit ที่ต้องการ -> กดปุ่ม Assign Operation Quantity

  1. ระบบจะทำการคำนวนจำนวนสินค้าย่อยที่ต้องจัดส่งตาม BOM Kit ไปที่ tab Operations

หลังจากนั้นก็ดำเนินการส่งของ และออก Invoice ได้ตามขั้นตอนปกติ


Ecosoft - Your ERP Partner เราเชื่อใน Open Source เพราะเราเชื่อว่า Source Code ควรถูกเปิดเผยเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และนำไปต่อยอดได้ไม่จำกัด เราจึงไม่หยุดพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญใน Software Engineering, Business Process และ Accounting ติดตาม Contributions ของเรากับ OCA ได้ที่ https://odoo-community.org/shop?search=Ecosoft

by Kitti U.

Back to Blog