Sustainable ERP Solutions
โซลูชั่นเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

Odoo X ERPNext
Ecosoft is specialized in optimizing business processes with the use of 100% open source software
Consulting - Implementation - Migration - Training - Support

Ecosoft | Your ERP Partner

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ ERP แบบโอเพ่นซอร์ส ไม่มีข้อจำกัดด้านจำนวนผู้ใช้งาน
ทีมเดียวของไทยที่เข้าร่วมกับ OCA - Odoo Community Association
และได้การรับรองเป็น ERPNext Certified Partner

10+
Years in business
4K
Deployed Users
40+
Customers
120+
Modules Contributed

Our Ways of Working

Highest Quality Level

เราทำงานตามมาตรฐานที่สูงของ Odoo Community Association (OCA) ให้ความสำคัญคุณภาพการสร้างซอฟต์แวร์และการนำกลับมาใช้ใหม่

Business Expertise

ประสบการณ์วางระบบ ERP มากกว่า 10 ปี และกว่า 40 โครงการ เราจึงเน้นความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจเป็นสำคัญ เพราะ ERP ไม่ใช่แค่ระบบฐานข้อมูลแต่ต้องถูกต้องตามหลักบัญชีและภาษี

No Vendor Lock In

เราเชื่อมั่นในระบบที่เป็นโอเพ่นซอร์ส 100% เราส่งมอบซอร์สโค้ดทั้งหมดเมื่อจบโครงการ เพื่อให้คุณได้เป็นเจ้าของระบบอย่างแท้จริงแบบไร้ข้อผูกมัด

Life Long Partnership

เพราะระบบ ERP เป็นระบบเสาหลักของธุรกิจ และเราช่วยให้แน่ใจว่าระบบจะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างมั่นคง และด้วยการเป็นพันธมิตรในระยะยาว

Approach
การออกใบแจ้งหนี้ตรงจากใบย้ายสินค้า

การออกใบแจ้งหนี้ตรงจากใบย้ายสินค้า

โดยทั่วไปการทำงานในส่วนของ Inventory จะไม่สามารถออกใบแจ้งหนี้ตรงจากใบย้ายสินค้าได้ แต่ในบางครั้งกระบวนการทางธุรกิจของบางบริษัทก็มีความจำเป็นจะต้องออกใบแจ้งหนี้ตรงจากใบย้ายสินค้า

Trusted by many

We have kept our promise on 100% success rate

NSTDA
Biotec
NXPO
HII
BDI
CMO
CFT
945
AAL
ACM
EASYNETWORK
ES Battery
FOFO
HWF
MCIC
Menghua
Monta
Optima
ReX
RJC
SHM
SQP
Thai EV
TTI
USP
AAB
SKYVIV
RJE
JV Control
4U2

What they say

" เราใช้บริการวางระบบจาก Ecosoft มาตั้งแต่ปี 2013 ระบบทำให้ผู้บริหารสามารถติดตามการผลิตและบริหารสินค้าคงคลังแบบที่ไม่เคยทำได้ หลังจากนั้นเราจึงได้ใช้บริการของ Ecosoft กับบริษัทในเครือ Raja Engineering ต่อด้วย Odoo 8 และใช้มาถึงปัจจุบัน "


นันทชัย ศิริพรประสาร

Managing Director - Raja Cycle Co., Ltd.

" สวทช. มีหน้าที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ระบบที่ยืดหยุ่นมีส่วนสำคัญเพื่อสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลง เราหาตัวเลือกที่เพื่อแทนระบบเดิมให้เป็นระบบต้องดีทั้งเทคโนโลยีและประหยัดงบประมาณ Ecosoft ได้เข้ามาช่วยเราพัฒนาระบบ Odoo ให้กับหลายแผนก จนในปี 2018 Odoo เข้ามาแทนที่ระบบ SAP เดิมอย่างสมบูรณ์ "


วารุณี ลีละธนาวิทย์

Vice President, ICT - NSTDA

" เราใช้ Odoo ตั้งแต่ปี 2014 ใช้ในเกือบทุกส่วนขององค์กร จุดแข็งของเราคือการผลิตที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า เราเปลี่ยนจากระบบ Spreadsheet มาเป็น Odoo ทำให้สามารถย่นเวลาและความผิดพลาดไปได้อย่างมาก และผู้บริหารเห็นภาพรวมของทั้งองค์กรได้อย่างชัดเจน "


สมบูรณ์ ธัญญะวัน

Director - Square Panel Systems

Our Services

Enterprise Resource Planning

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ร้อยเรียงกระบวนการทำงานของทุกแผนกเข้าด้วยกัน ที่คุณเป็นเจ้าของระบบข้อมูลและซอร์สโค้ดทั้งหมดอย่างแท้จริง

100% Open Source - Odoo CE + OCA Modules

100% Open Source - Frappe Framework + ERPNext

ERP / CRM / MRP / HRM

Experienced Team of Implementor

Comply with Thai Accounting Standard

Thai Government ERP

ระบบ ERP ที่ผ่านการศึกษา ออกแบบจากกระบวนงานบริหารจัดการ และผ่านการใช้งานจริง จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สวทช สอวช สทน และอีกหลายหน่วยงาน ประกอบด้วยโมดูลดังต่อไปนี้

ระบบโครงสร้างองค์กร

ระบบวางแผนและควบคุมงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ

ระบบบริหารการเงินและบัญชี

ระบบจัดการสัญญา

ระบบบริหารครุภัณฑ์

ระบบบริหารวัสดุคงคลัง

Frappe Insight - Digital Dashboard

100% Open Source Business Intelligence ที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุคนในองค์กร

Simple and Secure Data Connection

Easy Data Exploration

Customizable Visualizations

Interactive Dashboards

User-Friendly Design

Stay Informed with Alerts

Process Automation & API (n8n)

เชื่อมโยงข้อมูลจากหลายระบบในองค์กรให้ไร้รอยต่อแบบอัตโนมัติและดูแลรักษาได้ง่าย

100% Open Source Automation Tools

Build custom scenarios at speed

Integrate with any app

Independent instances for each environment

Bulk operations

Painless debugging

Other Frappe Solutions

ระบบบริหารจัดการองค์กรแบบ Low Code จาก Frappeverse

ERP / CRM

Human Resources

Learning Management

Helpdesk

Project Collaboration

Healthcare