Sustainable ERP Solution
โซลูชั่นเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

Odoo Image
Odoo - Open Source ERP #1 ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 7,000,000 คนทั่วโลก
Ecosoft - ให้คำปรึกษา Odoo สำหรับบัญชีและภาษีไทย

Ecosoft | Your ERP Partner

เราคือผู้เชี่ยวชาญในระบบ ERP ที่มีประสบการณ์เฉพาะ Odoo มากกว่า 10 ปี
และทีมนักพัฒนาหนึ่งเดียวของไทยที่เข้าร่วมกับ OCA - Odoo Community Association
Consulting - Implementation - Migration - Training - Support

10+
Years in business
4K
Deployed Users
40+
Customers
120+
Modules Contributed

Why Odoo?

อะไรคือเหตุผลหลักที่ทำให้ odoo เป็นทางเลือกที่เหนือกว่าระบบ ERP อื่น

Free & Open Source

เป็นซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจในแนวทางโอเพ่นซอร์สที่มีการเติบโตเร็วและเป็นที่นิยมที่สุดในเวลานี้ ด้วยไม่ค่าใช้จ่ายด้าน License และไม่จำกัดการเข้าถึงซอร์สโค้ด ทำให้ Odoo เป็นระบบที่คุ้มค่าและมีความอิสระ
หมายเหตุ: Odoo CE + OCA Modules

Module System

ด้วย Framework อันยอดเยี่ยมและความสามารถด้าน Modularity ทำให้มีโมดูลเสริมต่างๆเป็นจำนวนมากจากทั้ง OCA และ Odoo App Store เราสามารถเลือกติดตั้ง Module ตามความเหมาะสมของธุรกิจ และหรือแก้ให้ตอบโจทย์ธุรกิจเฉพาะโดยไม่ต้องกังวลว่าจะกระทบกับโมดูลอื่นๆ

Odoo Community

มี OCA ชุมชนโอเพ่นซอร์ส เป็นศูนย์รวมสมาชิกจากทั่วโลกที่ร่วมกันสร้างโมดูลคุณภาพสูงและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ช่วยลดต้นทุน และผลักดันให้ Odoo คงความเป็นโอเพ่นซอร์สอย่างแท้จริง

Trusted by many

We have kept our promise on 100% success rate

NSTDA
Biotec
NXPO
TINT
HII
CMO
CFT
945
AAL
ACM
EASYNETWORK
ES Battery
FOFO
HWF
MCIC
Menghua
Monta
Optima
ReX
RJC
SHM
SQP
Thai EV
TTI
USP
AAB
SKYVIV
RJE

What they say

" เราใช้บริการวางระบบจาก Ecosoft มาตั้งแต่ปี 2013 ระบบทำให้ผู้บริหารสามารถติดตามการผลิตและบริหารสินค้าคงคลังแบบที่ไม่เคยทำได้ หลังจากนั้นเราจึงได้ใช้บริการของ Ecosoft กับบริษัทในเครือ Raja Engineering ต่อด้วย Odoo 8 และใช้มาถึงปัจจุบัน "


นันทชัย ศิริพรประสาร

Managing Director - Raja Cycle Co., Ltd.

" สวทช. มีหน้าที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ระบบที่ยืดหยุ่นมีส่วนสำคัญเพื่อสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลง เราหาตัวเลือกที่เพื่อแทนระบบเดิมให้เป็นระบบต้องดีทั้งเทคโนโลยีและประหยัดงบประมาณ Ecosoft ได้เข้ามาช่วยเราพัฒนาระบบ Odoo ให้กับหลายแผนก จนในปี 2018 Odoo เข้ามาแทนที่ระบบ SAP เดิมอย่างสมบูรณ์ "


วารุณี ลีละธนาวิทย์

Vice President, ICT - NSTDA

" เราใช้ Odoo ตั้งแต่ปี 2014 ใช้ในเกือบทุกส่วนขององค์กร จุดแข็งของเราคือการผลิตที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า เราเปลี่ยนจากระบบ Spreadsheet มาเป็น Odoo ทำให้สามารถย่นเวลาและความผิดพลาดไปได้อย่างมาก และผู้บริหารเห็นภาพรวมของทั้งองค์กรได้อย่างชัดเจน "


สมบูรณ์ ธัญญะวัน

Director - Square Panel Systems

Our Approach

Step 1: Understand

ต้องเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจและความต้องการอย่างชัดเจน

Step 2: Communicate

สื่อสารด้วยภาษาเดียวกันกับผู้บริหารและผู้ใช้งานไม่จำกัดเพียงแค่ภาษา IT

Step 3: Simulate

สามารถจำลองกระบวนการทำงานและปรับเข้ากับระบบ ERP ซอฟต์แวร์

Step 4: Transform

สามารถเปลี่ยนความต้องการของธุรกิจให้กลายเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจในรูปของรายงานซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎระเบียบทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Approach

Our Services

Enterprise Resource Planning (odoo)

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ร้อยเรียงกระบวนการทำงานของทุกแผนกเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งเดียวขององค์กรที่เชื่อถือได้

100% Open Source by OCA Modules

ERP / CRM / MRP / HRM

Experienced Team of Implementor

Comply with Thai Accounting Standard

Trading, Services, Manufacturing

Thai Government ERP

ระบบ ERP ที่ผ่านการศึกษา ออกแบบจากกระบวนงานบริหารจัดการ และผ่านการใช้งานจริง จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สวทช สอวช สทน และอีกหลายหน่วยงาน ประกอบด้วยโมดูลดังต่อไปนี้

ระบบโครงสร้างองค์กร

ระบบวางแผนและควบคุมงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ

ระบบบริหารการเงินและบัญชี

ระบบจัดการสัญญา

ระบบบริหารครุภัณฑ์

ระบบบริหารวัสดุคงคลัง

Frappe Insight - Digital Dashboard

100% Open Source Business Intelligence ที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุคนในองค์กร

Simple and Secure Data Connection

Easy Data Exploration

Customizable Visualizations

Interactive Dashboards

User-Friendly Design

Stay Informed with Alerts

Process Automation & API (n8n)

เชื่อมโยงข้อมูลจากหลายระบบในองค์กรให้ไร้รอยต่อแบบอัตโนมัติและดูแลรักษาได้ง่าย

100% Open Source Automation Tools

Build custom scenarios at speed

Integrate with any app

Independent instances for each environment

Bulk operations

Painless debugging

Other Frappe Solutions

ระบบบริหารจัดการองค์กรแบบ Low Code จาก Frappeverse

ERP / CRM

Human Resources

Learning Management

Helpdesk

Project Collaboration

Healthcare

Webhooks API Odoo V15

Webhooks API Odoo V15

ตัวอย่างการเรียก API ในระบบ Odoo version 15

OCA
Frappe
n8n
FLO WORKS